Privacy reglement

Privacy reglement

Van de bezoekers van de Carbon Solutions webpagina's registeren wij een aantal gegevens. Van bezoekers wordt het IP-nummer opgeslagen. Hiermee kan Carbon Solutions de herkomst van zijn bezoekers analyseren. Ook houdt Carbon Solutions bij hoe vaak elk van haar webpagina's wordt bekeken.

De pageview-totalen van de startpagina worden door Carbon Solutions niet verstrekt aan derden. Gegevens van bezoekers zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden voor verkoopactiviteiten van welke aard dan ook. Carbon Solutions houdt zich het recht voor IP-nummers van bezoekers van haar startpagina na te trekken en te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden.
Nieuws